Dr Tumi & Dineo Hlagala – Mogale Ntweng | Free Audio Lyrics

Posted by badge Zonke Ndlovu

 Free Lyrics

Dr Tumi Mogale Ntweng Lyrics


Jeso, ke mogale ntweng

ke mogale ntweng

Senatla, wa re fenyetsa


Mong watsela, ga a palelwa

Kamehla, wa re fenyetsa

Makgona tsothle, moswana nosi

Kamehla, wa re fenyetsa


Mong watsela, ga a palelwa

Kamehla, wa re fenyetsa

Makgona tsothle, moswana nosi

Kamehla, wa re fenyetsa


Rebafenyi, bafenyi ruri

Jeso Kriste wa re fenyetsa

Rebafenyi, bafenyi moka

Yena o hlotse lehu le lebitla


Jeso, ke mogale ntweng

ke mogale ntweng

Senatla, wa re fenyetsa


Jeso, ke mogale ntweng

ke mogale ntweng

Senatla, wa re fenyetsa


Mookamedi, ya renang

Kamehla, wa re fenyetsa

Makgona tsothle, moswana nosi

Kamehla, wa re fenyetsa


Mookamedi, ya renang

Kamehla, wa re fenyetsa

Makgona tsothle, moswana nosi

Kamehla, wa re fenyetsa


Rebafenyi, bafenyi ruri

Jeso Kriste wa re fenyetsa

Rebafenyi, bafenyi moka

Yena o hlotse lehu le lebitla


Rebafenyi, bafenyi ruri

Jeso Kriste wa re fenyetsa

Rebafenyi, bafenyi moka

Yena o hlotse lehu le lebitla


Jeso, ke mogale ntweng

ke mogale ntweng

Senatla, wa re fenyetsa


Jeso, ke mogale ntweng

ke mogale ntweng

Senatla, wa re fenyetsa


Jeso, ke mogale ntweng

ke mogale ntweng

Senatla, wa re fenyetsa


Jeso, ke mogale ntweng

ke mogale ntweng

Senatla, wa re fenyetsa

DOWNLOAD: Dr Tumi & Dineo Hlagala – Mogale Ntweng


Comments