Babalwa M & Stixx – Izithembiso | Free Audio Lyrics

Posted by badge Zonke Ndlovu

 Free Lyrics

Izithembiso LyricsIyelele!

Iyelele

Iyelele

Ngizizamela indlel’enethemba

Inhliziyo ivulekil’imhlophe qhwa

Khula,khula,khula

Indlel’ivulekile kume mina

Nkosi thuma mina kuzovela

Uma ungibiza ng’yosabela

Khula,khula,khula


Indlel’ivulekile kume mina

Noma ngihamba umathanda wami

Ngiyazi wena uzong’lawula

Iyelele

Noma ngihamba umathanda wami

Ngiyazi wena uzong’lawula

Iyelele!

Noma ngihamba umathanda wami

Ngiyazi wena uzong’lawula

Iyelele!x3

Noma ngihamba umathanda wami

Ngiyazi wena uzong’lawula

Iyelele!x3

Ukukhal’akusizi,vuk’uzilwele nawe!

Zilwele nawe bo!

Akekho ozokusukumela

Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)

Akekho ozokusukumela

Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)

Akekho ozokusukumela

Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)

Akekho ozokusukumela

Vuk’uzilwele nawe!

Akekho ozokusukumela


Noma ngihamba umathanda wami

Ngiyazi wena uzong’lawula

Iyelele! x3

Noma ngihamba umathanda wami

Ngiyazi wena uzong’lawula

Iyelele! x3

Noma ngihamba umathanda wami

Ngiyazi wena uzong’lawula

Iyelele! x3

Noma ngihamba umathanda wami

Ngiyazi wena uzong’lawula

Iyelele! x3


Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)

Akekho ozokusukumela

Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)

Akekho ozokusukumela

Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)

Akekho ozokusukumela

Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)

Akekho ozokusukumela


Vuk’uzilwele nawe bo!

Akekho ozokusukumela

Vuk’uzilwele nawe bo!

Akekho ozokusukumela

DOWNLOAD: Babalwa M & Stixx – Izithembiso


Comments