Kelvin Momo – Phumelela | Free Audio Lyrics

Posted by badge Zonke Ndlovu

 Free Lyrics

Kelvin Momo Phumelela LyricsSizophumelela

Sizophumelela

Sizophumelela (Ose mazulwini)

Sizophumelela (Ayayayaya)

Sizophumelela (Ose mazulwini)

Sizophumelela (Ayayayaya)

Sizophumelela (Phakeme)

Sizophumelela (Bayethe)

Sizophumelela (Phakeme)


Bawo wethu ose mazulwini (Ose mazulwini)

Maligqwalise igama lakho (Ayayayaya)

Bayethe, uphakeme (Bayethe, uphakeme)

Bayethe, uphakeme (Bayethe, uphakeme)

Xikwembu xama dimba

Wen’ uyahalalela (Wen’ uyahalalela)

Xikwembu xama dimba

Wen’ uyahalalela (Wen’ uyahalalela)

Wen’ uyahalalela (Ayi uyahalalela)

Xikwembu xama dimba

Wen’ uyahalalela


Sizophumelela (Sizophumelela)

Sizophumelela (Sizophumelela)

Sizophumelela (Sizophumelela)

Sizophumelela (Sizophumelela)

Sizophumelela (Sizophumelela)

Sizophumelela (Sizophumelela)

Sizophumelela (Sizophumelela)

Sizophumelela (Sizophumelela)


Ose mazulwini, ayayayaya

Bayethe, uphakeme

Bayethe, uphakeme

Wen’ uyahalalela

Wen’ uyahalalela

Ayi uyahalalela

Bawo wethu ose mazulwini (Ose mazulwini)

Maligqwalise igama lakho (Ayayayaya)

Bayethe, uphakeme (Bayethe, uphakeme)

Bayethe, uphakeme (Bayethe, uphakeme)

Xikwembu xama dimba

Wen’ uyahalalela (Wen’ uyahalalela)

Xikwembu xama dimba

Wen’ uyahalalela (Wen’ uyahalalela)

Wen’ uyahalalela (Ayi uyahalalela)

Xikwembu xama dimba

Wena uyahalalela

Sizophumelela (Sizophumelela)

Sizophumelela (Sizophumelela)

Sizophumelela (Sizophumelela)

Sizophumelela (Sizophumelela)

DOWNLOAD: Kelvin Momo – Phumelela


Comments