Sjava - Akabuye | Free Audio Lyrics

Posted by badge Zonke Ndlovu

 Free Lyrics

Sjava Akabuye Lyrics[Intro: Sjava]

Akabuye

Ngithi akabuy’ ekhaya

Akabuye, akabuye

Eshe


[Chorus: Sjava]

We mama nomalome

Nathula nathi duu (Nathula nathi duu)

Umfana wakomuny’ umuzi, udlala ngodadewethu

Ngob’ emthanda

We mama nomalome

Nathula nathi duu (Nathula nathi duu)

Umfana wakomuny’ umuzi, udlala ngodadewethu

Ngob’ emthanda

[Post-Chorus: Sjava]

Ngcono abuy’ ekhaya (Makabuye ekhaya)

Bangamane bathi umbuy’emendweni

Ngob’ usbali um’engayiyeki lento, ng’yolal’ ejele mina

Ngcono abuy’ ekhaya

Bangamane bathi umbuy’emendweni

Ngob’ usbali um’engayiyeki lento, ng’yolal’ ejele mina


[Verse 1]

We mkhwenyana we sbali

Ng’sayomangal?la mina enduneni

Iyicala phela l?nt’ oyenzayo

Seng’yahamba ng’yobikel’ umlumnzane

Ngakutshela ngathi (Ngakutshela ngathi)

Uyekele udadewethu

Mawungasamfuni mus’ulokh’ ulwisana naye

Sengaze ng’thath’ is’bhamu ng’yobulala

Ngiyobulal’ isoka ladadewethu, ubaba kamshan’ami

Ngithe hlekani ukudl’ uthule

Usulokh’ ufun’ ukuthi mina nawe s’bukane kabi nabashana


[Chorus: Sjava]

We mama nomalome

Nathula nathi duu (Nathula nathi duu)

Umfana wakomuny’ umuzi, udlala ngodadewethu

Ngob’ emthanda

We mama nomalome

Nathula nathi duu (Nathula nathi duu)

Umfana wakomuny’ umuzi, udlala ngodadewethu

Ngob’ emthanda

[Post-Chorus: Sjava]

Ngcono abuy’ ekhaya (Makabuye ekhaya)

Bangamane bathi umbuy’emendweni

Ngob’ usbali um’engayiyeki lento, ng’yolal’ ejele mina

Ngcono abuy’ ekhaya

Bangamane bathi umbuy’emendweni

Ngob’ usbali um’engayiyeki lento, ng’yolal’ ejele mina


[Verse 2]

Yingane kaBaba lena

Yingane yakwethu le

Sekungcono sibuyisele

Sibuyisel’ ulale

Ngish’ ubaba emathuneni

Ngeke az’aphumule

Uma mina ng’vumile

Ingane yakwethu ikhale

Zinkomo ngamane yijike

Kungcono simbuyisele

Zona zonke yiphelele

Nob’hlobo bethu b’phele


[Chorus: Sjava]

We mama nomalome

Nathula nathi duu (Nathula nathi duu)

Umfana wakomuny’ umuzi, udlala ngodadewethu

Ngob’ emthanda

We mama nomalome

Nathula nathi duu (Nathula nathi duu)

Umfana wakomuny’ umuzi, udlala ngodadewethu

Ngob’ emthanda


[Post-Chorus: Sjava]

Ngcono abuy’ ekhaya (Makabuye ekhaya)

Bangamane bathi umbuy’emendweni

Ngob’ usbali um’engayiyeki lento, ng’yolal’ ejele mina

Ngcono abuy’ ekhaya

Bangamane bathi umbuy’emendweni

Ngob’ usbali um’engayiyeki lento, ng’yolal’ ejele mina


[Outro]

Zinkomo azibuyele (Zibuyele kubo)

Naye az’buyisele (Emndenini wakubo)

Yingane kaBaba lena (Ayibuy’ ize kubo nayo)

Zinkomo azibuyele (Zibuyele kubo)

Naye az’buyisele (Emndenini wakubo)

Yingane kaBaba lena (Ayibuy’ ize kubo nayo)


Comments