Sjava - Amanxeba | Free Audio Lyrics

Posted by badge Zonke Ndlovu

 Free Lyrics

Sjava Amanxeba Lyrics[Intro: Sjava]

How long?

Kanti k’thath’ is’khath’ es’ngakanani?

How long?


[Chorus: Sjava]

Kanti k’zodlula nini?

Kunini ng’khala

Kanti athath’ is’khath’ es’ngakanani uphol’ amanxeb’ othando?

Kanti k’zodlula nini?

Kunini ng’khala

Kanti athath’ is’khath’ es’ngakanani uphol’ amanxeb’ othando?

(K’yaqaqamba, k’yaqaqamba, k’yaqaqamba)


[Verse: Sjava]

Ng’cel’ abasizwa yingoma nami (Ng’cel’ ingoma, ng’cela bang’dlalele yona)

Ng’cel’ abasizwa nawumthandazo nami (Lowo mkhuleko ng’dinga wona)

Abalaphi bendabuko nami (Lelokhambi elibiliswayo, ng’cela lona)

Amadelakufa athi sofela khona

Ng’cel’ ukuthi nawo ahambe nami

Angang’shiyi may’empini yoh, mmh

Mini yok’libala ngawe

Angang’shiyi may’empini yoh

Ng’thembi ng’yokhohlwa ngawe

Ngangiyitshel’ ukuth’ is’khathi sesiyongikhulula manje kuphel’ iminyaka

Nam’ ang’sakhumbuli

Mangival’ amehlo eb’suku ifilim iyadlala


[Chorus: Sjava]

Kanti k’zodlula nini?

Kunini ng’khala

Kanti athath’ is’khath’ es’ngakanani uphol’ amanxeb’ othando?

Kanti k’zodlula nini?

Kunini ng’khala

Kanti athath’ is’khath’ es’ngakanani uphol’ amanxeb’ othando?

(K’yaqaqamba, k’yaqaqamba, k’yaqaqamba)


Comments