Sjava - Ithuna | Free Audio Lyrics

Posted by badge Zonke Ndlovu

 Free Lyrics

Sjava Ithuna Lyrics[Chorus: Sjava]

Yazi ngike ngahlala phansi

Ng’buze nje ngempilo yami

Ukuthi ngalendlela zami

Inkosi impela ngiyophelelaphi?

Ngiphethe ipiki ngimba phansi

Ngiy’gubhela ithuna lami

Isitha sami yimi, yimi, yimi

Yazi ngike ngahlala phansi

Ng’buze nje ngempilo yami

Ukuthi ngalendlela zami

Inkosi impela ngiyophelelaphi?

Ngiphethe ipiki ngimba phansi

Ngiy’gubhela ithuna lami

Isitha sami yimi, yimi, yimi


[Post-Chorus: Sjava]

Manje kumele ngithathe, Kumele ngithathe

Kumele ngiganwe, kumele ngiganwe

Ngibeney’ngane, ngibeney’ngan?

Kumele ngishade, kum?le ngishade

Kumele ngithathe, kumele ngithathe

Kumele ngiganwe, kumele ngiganwe

Ngibeney’ngane, ngibeney’ngane

Kumele ngishade, kumele ngishade


[Verse 1: Sjava, Shwi]

Looking at this life that I’m living

Ngeke kulunge mangiqhubeka kanje

Isitha sami yimi uqobo lwami

Kumele ngishintshe indlela zami

Kube ngathatha imyalo kaGogo (Kube ngathatha imyalo kaGogo)

Mhlambe namhla ngabe akunje (Namhla ngabe akunje)

Kodwa ukuyisola ngeke kungsize ngalutho (Ngeke kungisize ngalutho)

Akeniganwe bafana

Ake nithathe bafana

Maningaganiwe nizogcina niqobela abafana

Akeniganwe bafana

Ake nithathe bafana

Maningaganiwe nizogcina niqobela abafana


[Chorus: Sjava]

Yazi ngike ngahlala phansi

Ng’buze nje ngempilo yami

Ukuthi ngalendlela zami

Inkosi impela ngiyophelelaphi?

Ngiphethe ipiki ngimba phansi

Ngiy’gubhela ithuna lami

Isitha sami yimi, yimi, yimi

Yazi ngike ngahlala phansi

Ng’buze nje ngempilo yami

Ukuthi ngalendlela zami

Inkosi impela ngiyophelelaphi?

Ngiphethe ipiki ngimba phansi

Ngiy’gubhela ithuna lami

Isitha sami yimi, yimi, yimi


[Post-Chorus: Sjava]

Manje kumele ngithathe, Kumele ngithathe

Kumele ngiganwe, kumele ngiganwe

Ngibeney’ngane, ngibeney’ngane

Kumele ngishade, kumele ngishade

Kumele ngithathe, kumele ngithathe

Kumele ngiganwe, kumele ngiganwe

Ngibeney’ngane, ngibeney’ngane

Kumele ngishade, kumele ngishade


[Verse 2: Sjava]

Kudala ngay’vala i-calender ngilanda 38

Ngisadlala i-Russian roulette

Ngib’khali esfazaneni ngiy’Razor, Shapper than Gillette

Bathi ngiw’bastard but what’s next i-casket (Casket, casket)

Ngikhathele ukulala kulo

Ngivuke kulo

Ngiyekulo

Ngixabane nalo

Ngiduduzwe yilo

Ngikhohliswe yilo

Is’bhongo ngis’khiphe kulo

Ngizothatha ukugula kwalo

Ngikufake kulo

Sekufa lo Ngenxa yalo

Sefel’ izono zalo

Yidlani masoka kuyobola es’swini, Nigade ilumbo

Kusasa uzobe ukhala ngent’ ehamba es’swini

Kanti wena s’bali awudeli?

Uwumkhaza uyofela enkomeni

[Chorus: Sjava]

Yazi ngike ngahlala phansi

Ng’buze nje ngempilo yami

Ukuthi ngalendlela zami

Inkosi impela ngiyophelelaphi?

Ngiphethe ipiki ngimba phansi

Ngiy’gubhela ithuna lami

Isitha sami yimi, yimi, yimi

Yazi ngike ngahlala phansi

Ng’buze nje ngempilo yami

Ukuthi ngalendlela zami

Inkosi impela ngiyophelelaphi?

Ngiphethe ipiki ngimba phansi

Ngiy’gubhela ithuna lami

Isitha sami yimi, yimi, yimi


[Post-Chorus: Sjava, Sjava & Shwi]

Manje kumele ngithathe, Kumele ngithathe

Kumele ngiganwe, kumele ngiganwe

Ngibeney’ngane, ngibeney’ngane

Kumele ngishade, kumele ngishade

Kwamele ngithathe, kumele ngithathe

Kumele ngiganwe, kumele ngiganwe

Ngibeney’ngane, ngibeney’ngane

Kumele ngishade, kumele ngishade


Comments

(May 13 2024) ngate said:
Keep up