Thandiswa Mazwai – Malaika | Free Audio Lyrics

Posted by badge Zonke Ndlovu

 Free Lyrics

Thandiswa Mazwai Malaika Lyrics[Verse]

Malaika, nakupenda, Malaika

Malaika, nakupenda, Malaika


Ningekuoa mali we

Ningekuoa dada

Nashindwa na mali sina we

Ningekuoa, Malaika


Nashindwa na mali sina we

Ningekuoa, Malaika

Nashindwa na mali sina we

Ningekuoa, Malaika


Pesa, zasumbua roho yangu

Pesa, zasumbua roho yangu


Nami nifanyeje, kijana mwenzio

Nashindwa na mali sina we

Ningekuoa, Malaika

Nashindwa na mali sina we

Ningekuoa, Malaika


Kidege

Hukuwaza kidege

Kidege

Hukuwaza kidege


Nami nifanyeje, kijana mwenzio

Nashindwa na mali sina, we

Ningekuoa, Malaika

Nashindwa na mali sina, we

Ningekuoa, Malaika


Malaika, Malaika

Nakupenda, Malaika

Malaika, nakupenda, Malaika


Nami nifanyeje, kijana mwenzio

Ooh, Malaika

Eeh, Malaika

Aah, Malaika

Woh, Malaika, Malaika

Woh, Malaika, Malaika


Malaika, heh, Malaika, yeh

Aah, Malaika

Aah, Malaika

DOWNLOAD: Thandiswa Mazwai – Malaika


Comments