Thandiswa Mazwai - Ndiyahamba | Free Audio Lyrics

Posted by badge Zonke Ndlovu

 Free Lyrics

Thandiswa Mazwai Ndiyahamba Lyrics[Chorus]

Ndiyekeleni ndiyahambambambambamba

Ndiyekeleni ndiyahambambambambamba, heyi!

Ndiyahamba, ndiyahamba, ndiyahamba, hamba, hamba, hamba


Ndiyekeleni ndiyahambambambambamba

Ndiyekeleni ndiyahambambambambamba, heyi!

Ndiyahamba, ndiyahamba, ndiyahamba, ooh


[Verse 1]

Ndixakekile. Ndixakekile

Ndibona izimanga

Ntliziyo yam isoloko ibuhlungu

Ngemihlola ngemihlola apha emhlabeni


[Chorus]

Ndiyekeleni ndiyahambambambambamba

Ndiyekeleni ndiyahambambambambamba, heyi!

Ndiyekeleni ndiyahamba, ndiyahamba, ndiyahamba, ooh


Ndiyekeleni ndiyahambambambambamba

Ndiyekeleni ndiyahambambambambamba, heyi!

Ndiyekeleni ndiyahamba, ndiyahamba, ndiyahamba, ooh


Ndiyekeleni ndiyahambambambambamba

Ndiyekeleni ndiyahambambambambamba, heyi!

Ndiyekeleni ndiyahamba, ndiyahamba, ndiyahamba, ooh


Ndiyekeleni, ndiyemka

Ndiyekeleni, ndiyemka

Ndiyekeleni, ndiyemka

DOWNLOAD: Thandiswa Mazwai - Ndiyahamba


Comments