Tyler ICU – Government Lyrics | Free Audio Lyrics

Posted by badge Zonke Ndlovu

 Free Lyrics

Tyler ICU Government LyricsAyi x4

Ayi(ayi)

Ayi x4

Ayi(ayi)

Noma bengavumi,yimina uGovernment

Yimina uMakoya,angithi ng’yabashukumisa

Noma bengavumi,yimina uGovernment

Yimina uMakoya,angithi ng’yabashukumisa

Ayi(ayi)


Eh kanti benzan’?ey’sean’

Sebefun’uDingane phamb’kwam’

Kanti wena udingani,skeem sam?

Tshela mina uphuzani ngik’zame,maarn

Ngithi benzan?ey’saan’

Sebefun’uDingane phamb’kwam’

Kanti wena udingani,skeem sam?

Tshela mina uphuzani ngik’zame,maarn

Noma bengavumi,yimina uGovernment

Yimina uMakoya,angithi ng’yabashukumisa

Noma bengavumi,yimina uGovernment

Yimina uMakoya,angithi ng’yabashukumisa

Noma bengavumi,yimina uGovernment

Yimina uMakoya,angithi ng’yabashukumisa

Noma bengavumi,yimina uGovernment

Yimina uMakoya,angithi ng’yabashukumisa

Sebesukumile,baphuthumile,

Bafun’ukung’tholisa amanikiniki

Is’khathi sama ningi amaphithiphithi

Ngithi angeke wenzeke umijikijiki

Sebesukumile,baphuthumile,

Bafun’ukung’tholisa amanikiniki

Nges’skhathi sama ningi amaphithiphithi

Ngithi angeke wenzeke umijikijikiki

Ngiyintw’enkuku angeke bang’sukele

Ngiyintw’enkuku ngizoba fakel’ushukela

Ngiyintw ‘enkuku,ngithi ngeke bang’sukele

(Ayi sho!)

Ngiyintw’enkuku ngoba fakel’ushukela(ayi)

Ngiyintw’enkuku( x8)


Ayi(ayi)

Noma bengavumi,yimina uGovernment

Yimina uMakoya,angithi ng’ yabashukumisa

Noma bengavumi,yimina uGovernment

Yimina uMakoya,angithi ng’ yabashukumisa


Sebesukumile,baphuthumile,

Bafun’ukung’tholisa amanikiniki

Is’khathi sama ningi amaphithiphithi

Ngithi angeke wenzeke umijikijiki

Sebesukumile,baphuthumile,

Bafun’ukung’tholisa amanikiniki

Nges’skhathi sama ningi amaphithiphithi

Ngithi angeke wenzeke umijikijikiki(ayi)

Ngiyintw’enkuku angeke bang’sukele

Ngiyintw’enkuku ngizoba fakel’ushukela(ayi)

Ngiyintw ‘enkuku,ngithi ngeke bang’suke(ayi sho!)

Ngiyintw’enkuku ngiba fakel’ushukela(ayi)

Ngithi benzan’?ey’saan;

Sebefun’uDingane phamb’kwam’

Kanti wena udingani,skeem sam?

Tshela mina uphuzani ngik’zame,maarn

Ngithi benzan’?ey’saan;

Sebefun’uDingane phamb’kwam

Kanti wena udingani,skeem sam?

Tshela mina uphuzani ngik’zame,maarn

DOWNLOAD: Tyler ICU – Government Lyrics


Comments